Условия за ползване

Основни ТЪРГОВСКИ  условия:

1.      Търговски отстъпки

·         За начално зареждане  - по договаряне  според тип на обекта и обема 0-5%;

·         Заявка над 140 лв. 3%, над 280 лв. 5%,над 480 лв. 6%;

·         Специални условия  и договаряне за Търговски вериги и Обекти над 200 м2;

·         Споразумение за постоянна отстъпка - по договаряне;

2.      Клиента заплаща стоката при получаване на  доставката или предплаща доставката по банков път;

3.      NESTLE  споразумение  „ПРОГРАМА  КАСА”:

клиента поставя рекламни стелажи в касова зона , според типа обекти по утвърден стандарт подържа минимална наличност , за  което получава 6% или 4% за 18 продукта за каса и 2% за целия асортимент;.

      4.    Доставките  се изпълняват в срок до 2 работни дни от постъпване на заявката;